Marzyciele

Marcin Borelowski urodził się pod Wawelem w miejscu, gdzie teraz znajduje się ulica nazwana jego imieniem. Gdy 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe miał dwadzieścia kilka lat i wykonywał zawód czeladnika blacharza. Żołnierzem stał się podcz