Marzyciele

Polska w okresie międzywojennym była krajem wielonarodowościowym, w którym Polacy stanowili od 64 do 69 proc. populacji, a Ukraińcy około 14 proc. Na wiejskich obszarach Kresów Wschodnich Polacy najczęściej byli w mniejszości. Od począt