Marzyciele

Edward Rydz urodził się w Brzeżanach na Kresach. Studiował na ASP w Krakowie i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1914 roku dowodził batalionem Legionów Polskich, a w 1917 roku, po uwięzieniu Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu, został szefem Polskiej Organizacji Wojskowej. W wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 pokazał się jako wybitny dowódca liniowy. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku został Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, a w następnym roku marszałkiem Polski. Był zwolennikiem silnego, zmilitaryzowanego państwa.