Marzyciele

Kornel Makuszyński dzieciństwo spędził w Stryju, a młodzieńcze lata we Lwowie, gdzie uczęszczał do gimnazjum, studiował polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Studia romanistyczne kontynuował na Sorbonie w Paryżu. Po pierwszej wo