Marzyciele

25-letni Edward Dembowski był przywódcą powstania w 1846 roku, które w zamierzeniach miało objąć całą Polskę, uwalniając kraj od zaborców i wprowadzając demokrację...