Marzyciele

W 1939 roku w Polsce mieszkało około 3,5 miliona Żydów. W samej Warszawie ponad 350 tysięcy (co stanowiło 30 proc. mieszkańców), czyli więcej niż na terenie ówczesnej Palestyny. Środowiska żydowskie były bardzo zróżnicowane, rożne też były ich wyobrażenia o życiu w niepodległej Polsce. Już 12 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przyjął delegację środowisk żydowskich, zapewniając, że w nowej Polsce Żydzi otrzymają pełnię praw obywatelskich. Marzeniem Naczelnika Państwa była kontynuacja idei Rzeczpospolitej wielu narodów, w której wszystkie narodowości zamieszkujące Polskę są traktowane równo. Ciekawym środowiskiem polskich Żydów byli tak zwani Galicjanie skupieni wokół krakowskiego „Nowego Dziennika”. Założycielem dziennika był Ozjasz Thon, poseł do polskiego Sejmu od 1919, aż do śmierci w 1936 roku. Przez wiele lat był przewodniczącym Koła Posłów Żydowskich, a w 1925, za rządów Władysława Grabskiego, inicjatorem tak zwanej ugody polsko - żydowskiej.