Marzyciele

Stanisław Wojciechowski (1869 - 1953) był ministrem spraw wewnętrznych w pierwszym rządzie II RP. Kilka dni po zabójstwie Gabriela Narutowicza, w grudniu 1922 roku, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na kolejnego Prezydenta RP. Jego ka