Marzyciele

Marian Dąbrowski (1878 - 1958) był dziennikarzem, twórcą największego koncernu prasowego w okresie międzywojennym, posłem na Sejm w latach 1919 - 35 oraz radnym Krakowa. Pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” wydał w 1910 roku. W niepodległej Polsce dziennik osiągał nakład 180 tysięcy egzemplarzy i był wydawany w 11 oddziałach terenowych, w tym w Warszawie i Lwowie. Od 1927 roku siedzibą koncernu był Pałac Prasy przy ul. Wielopole 1 w Krakowie. Dąbrowski wydawał też szereg samodzielnych dodatków do I.K.C. także 5 osobnych tygodników. Stał się człowiekiem zamożnym, który nie szczędził pieniędzy na cele społeczne. Był jednym z fundatorów gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie, pomysłodawcą powstania Teatru Bagatela, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, amatorem i sponsorem wyścigów kolarskich, motocyklowych a także samochodowych, wspierał rozwój sportu i turystyki w Zakopanem. Przyczynił się do budowy zakopianki, czyli szosy z Krakowa do Zakopanego.