Marzyciele

Stanisław Ligoń (1879 - 1954), tworzący pod pseudonimem Karlik z Kocyndra, był śląskim artystą i działaczem niepodległościowym, a także radiowcem. Pochodził z rodziny polskich działaczy społecznych na Śląsku. Malarstwa uczył się w Berlinie i Krakowie. Od 1921 roku, w okresie plebiscytu, pisał i rysował w polityczno - satyrycznym piśmie „Kocynder” (propagandowe karykatury, opatrzone dosadnymi podpisami antypruskimi). Był twórcą widowiska „Wesele” na Górnym Śląsku, które wystawił w 1930, animatorem teatrów ludowych i chórów, współtwórcą Polskiego Radia w Katowicach (powstało w 1927 jako czwarta regionalna placówka w Polsce), gdzie prowadził audycje w gwarze śląskiej: „Bery i bojki”, „Przy sobocie po robocie”, „Co niedziela u Karlika brzmi pieśniczka”. Od 1934 roku, aż do wybuchu wojny, był dyrektorem rozgłośni. W 1935 roku wybrany z listy BBWR do Sejmu, pracował w komisji oświatowej. W 1939 roku zorganizował dużą akcję medialną Zbieramy środki na Fundusz Obrony Narodowej. Najpierw zebrał pieniądze na karabin maszynowy, potem na działo, na czołg, w końcu na samolot. Jego imię nosi (od 1974) katowicka rozgłośnia Polskiego Radia.