Marzyciele

Wybitny prawnik, działacz narodowy na Górnym Śląsku, przyjaciel Wojciecha Korfantego od czasów wspólnej nauki w katowickim gimnazjum, zaangażowany w powstania śląskie i plebiscyt. Konstanty Wolny był pierwszym marszałkiem Sejmu Śląskiego. Urząd sprawował przez trzy kadencje (1922 - 1935). W 1935 roku wycofał się z działalności politycznej będąc w sporze z politykami sanacji. Zainicjował wiele przedsięwzięć społecznych i kulturalnych, m. in. założył Bibliotekę Sejmu Śląskiego (1924), z której później powstała Biblioteka Śląska. We wrześniu 1939 roku uciekł do Lwowa, gdzie zmarł. Jego prochy sprowadzono uroczyście do Katowic w 2012 roku. Autorzy programu podejmą próbę zrozumienia sporu pomiędzy zwolennikami Korfantego i Wolnego a wojewodą śląskim Grażyńskim.