Marzyciele

W setną rocznicę odzyskania niepodległości Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało wystawę pt. „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego”. Na wystawie zgromadzono dzieła wybitnych polskich artystów: Malczewskiego, Mehoffera, Wyczółkowskiego, Gottlieba, Kossaków, Grottgera. Na tle wystawy odbywa się debata o długiej drodze do niepodległości, która wiodła przez Kraków.


Tytuł odcinka przypomina, że walka o przywrócenie suwerenności rozpoczęła się już w chwili upadku Rzeczypospolitej. O wolną Polskę pod koniec XVII wieku walczył Naczelnik Tadeusz Kościuszko. Następnie przez ponad 123 lata niewoli nieustannie były podejmowane próby wybicia się na niepodległość. Aż w końcu nadszedł listopad 1918 roku, kiedy Józef Piłsudski nawiązał do Tadeusza Kościuszki, nazywając się Naczelnikiem.