Marzyciele

W setną rocznicę odzyskania niepodległości Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało wystawę pt. „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego”. Na wystawie zgromadzono dzieła wybitnych polskich artystów: