Marzyciele

Józef Piłsudski urodził się na Wileńszczyźnie, ale kilkanaście lat życia spędził w Krakowie. Z tym miastem jest ściśle związana jego działalność niepodległościowa. Swój stosunek do tego miasta Piłsudski wyraził w ten sposób: „Kraków, pamiętajmy, nie jest tylko olbrzymią, czarowną, dźwigającą serce mogiłą wielkiego narodu. Kraków jest współczesnym miastem i jedną ze stolic Polski. Właśnie Kraków wyróżnia się między innemi miastami tem, że najłatwiej w niem było zawsze przeprowadzić współpracę ludzi i stronnictw”.


W Krakowie Piłsudski podjął decyzję o organizacji Strzelców i wymarszu w pole. To miasto odwiedził jako pierwsze po przejęciu władzy w 1918 roku, Tutaj został pochowany. Rozmowa o Piłsudskim w Krakowie jest okazją, aby opowiedzieć o przygotowaniach Polaków do ostatecznego zrywu niepodległościowego.