Marzyciele

Józef Piłsudski urodził się na Wileńszczyźnie, ale kilkanaście lat życia spędził w Krakowie. Z tym miastem jest ściśle związana jego działalność niepodległościowa. Swój stosunek do tego miasta Piłsudski wyraził w ten sposób: &bdq