Marzyciele

Ignacy Daszyński był bardzo aktywnym politykiem, działającym najpierw w Galicji pod zaborem austriackim, a następnie w niepodległej Polsce. Był wybitnym mówcą, co doceniali nawet jego przeciwnicy polityczni. „Sarkazmem, ironią w połączen