Małpi gang

Gang ze świątyni w Galcie przeżywa najtrudniejsze chwile. Młode osobniki wywiezione z miasta zabłądziły w lesie i tęsknią za domem. W mieście rezusom wiedzie się jeszcze gorzej. Tak jakby cały świat sprzysiągł się przeciw Tarakowi i jego stadu. Deszcze monsunowe bardzo się spóźniają. Mieszkańcom miasta zaczyna brakować żywności. Małpy ze stada Taraka niemal konają z głodu. Zamir, który chce przejąć władzę, wykorzystuje kryzysową sytuację. Im głodniejsze są zwierzęta, tym łatwiej wywołać rewoltę w szeregach. Zamir aspiruje do roli nowego przywódcy. Napadając na wózek z żywnością, wzmocnił swój wizerunek, a po splądrowaniu taksówki zdobył popularność u przedstawicieli obojga płci. Dotychczasowy przywódca – Tarak będzie musiał zebrać wszystkie siły. Czeka go konfrontacja z Zamirem.