Makłowicz w podróży

Wykwintny Turyn błyszczy w wielu dziedzinach życia, a do jego wyjątkowych atrakcji należą urządzone w niezwykłych miejscach wspaniałe ekspozycje. Z historią kina można spotkać się pod niebotyczną kopułą gmachu, który miał być największą w świe