Makłowicz w podróży

Armenia to kolebka chrześcijaństwa. Kraj ten przyjął chrzest jako pierwsze państwo na świecie już w 301 roku. Wokół jego stolicy, Erywania, można znaleźć wspaniałe zabytki z tamtej epoki. Są wśród nich budowle wzniesione przez pierwszeg