Makłowicz w podróży

Do zwiedzania historycznej części Lizbony Robert Makłowicz, podróżnik i krytyk kulinarny z Krakowa, wybiera środek lokomocji wręcz stworzony do tego celu – zabytkowy tramwaj linii 28. Żółty wagonik wyrusza spod dzielnicy Mourarii,