Makłowicz w podróży

Robert odwiedza największe miasto Republiki Serbskiej, jednej z dwóch głównych części składowych kraju o nazwie Bośnia i Hercegowina. Trudne dzieje tych ziem znają prawie wszyscy. Nie wszyscy jednak znają dawną twierdzę turecką nad rzek