Makłowicz w podróży

Największy czynny wulkan w Europie wybucha słabiej i silniej dość często, a potoki lawy niszczą ludzkie mienie. Mimo to w miasteczkach i wioskach pod Etną kwitnie życie. Robert wyjaśnia ten stan rzeczy odwiedzając winnicę w apelacji DOC Etna i sam rz