Makłowicz w podróży

Najbardziej znanym w świecie produktem eksportowym Mołdawii są jej wina, którymi raczyli się już bohaterowie sienkiewiczowskiej „Trylogii”. W swojej podróży Robert Makłowicz odwiedza kilka renomowanych winnic i największe na