Makłowicz w podróży

Mieszkańcy Kuala Lumpur chętnie skracają nazwę miasta do samych inicjałów i w tych dwu literach streszczają całą jego wielkość i nowoczesność. Nad lasem wieżowców górują dwa najwyższe drapacze chmur: bliźniacze wieże Petronas Tow