Makłowicz w podróży

Z czarnej plaży Ajuy, na której w początkach XV wieku wylądowali chrześcijańscy konkwistadorzy, szlak podróży wiedzie do ulokowanej w górach dawnej stolicy wyspy, Betancurii, i jej kulinarnych skarbów: restauracji przy koś