Makłowicz w podróży

Płynąc przełomem Dunaju Robert przywołuje czasy antyczne, kiedy rzeka stanowiła granicę między cywilizacją na południu a barbarzyńcami na północy. Dziś po obu stronach Dunaju Bawarczycy z powodzeniem uprawiają ziemniaki i chmiel, dwie rośliny