Makłowicz w podróży

Wyruszając z Sighishoary, pięknego miasta ze średniowieczną cytadelą wzniesioną przez niemieckich kolonistów, powszechnie zwanych Sasami, Robert Makłowicz podziwia warowne saskie kościoły w Valea Viilor i Biertanie, których w Siedmiogrodzie jest bardzo wiele. W Medias, dawnej siedzibie Stefana Batorego, poznaje miejscowe wypieki, popularne precle na słono i słodko, a na przydrożnych cygańskich kramach ogląda ręcznie wyrabiane naczynia z miedzi. W wysokich Karpatach bierze udział w poszukiwaniu i degustacji trufli, a po przekroczeniu gór, już na Wołoszczyźnie, trafia do nowoczesnej winnicy. Wraz z miejscowym szefem kuchni przyrządza tam ziemniaczane naleśniki z nadzieniem z kurczaka.