Makłowicz w podróży

Rdzenna ludność Maghrebu zamieszkuje dziś głównie południową, pustynno-górzystą część Tunezji. Zachowało się tam wiele wspaniałych ksarów – obronnych wiosek z piętrowo budowanymi spichlerzami. W okolicach miasta Matmata zwi