Magazyn Komix

W programie m. in. o: nagrodzie twórców reklamy dla Krzysztofa Gawronkiewicza i reprintach komiksów Tadeusza Raczkiewicza.