Magazyn Komix

Pierwszy powakacyjny program gromadzi przede wszystkim informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych ze sceną komiksową, które miały miejsce w ciągu trzech ostatnich miesięcy. Na początku zobaczymy rozmowę z autorami komiksowej adaptac