Magazyn Komix


Pierwszy powakacyjny program gromadzi przede wszystkim informacje
o najważniejszych wydarzeniach związanych ze sceną komiksową, które
miały miejsce w ciągu trzech ostatnich miesięcy.
Na początku zobaczymy rozmowę z autorami komiksowej adaptacji
"Mistrza i Małgorzaty" - polskim artystycznym małżeństwem - Danutą Szejbal
i Andrzejem Klimowskim. Danuta Szejbal jest scenografką i malarką; Andrzej
Klimowski zdobył wiele laurów jako plakacista. Jest też autorem filmów
animowanych. Na co dzień kieruje Wydziałem Ilustracji w londyńskim Royal
College of Art. Rozmowę będą ilustrować fragmenty noweli graficznej "Mistrz
i Małgorzata".