Magazyn ekumeniczny

Wrześniowy odcinek podejmuje temat szkolnictwa. Rola Kościołów mniejszościowych w Polsce, poza wychowaniem wiernych, sprowadza się również do wychowania mądrych, odpowiedzialnych obywateli, którzy świadomie podejmą się współtworzenia przyszłości polskiego społeczeństwa. Zapoznamy się z działalnością szkół prowadzonych przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, podejmowanymi przez nie zadaniami oraz ze sposobem kreowania przez nie idei tolerancji i szacunku.