Magazyn ekumeniczny

W sierpniowym odcinku podejmujemy temat roli Kościołów mniejszościowych w Polsce w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Zapoznamy się z historią zasłużonych dla wolności postaci wyznania prawosławnego, luterańskiego, mariawickiego, polskokatolickiego, reformowanego i innych, które zasłynęły ze swojej niezłomnej i godnej podziwu postawy patriotycznej. Porozmawiamy również o sprawach bieżących, o wydarzeniach kościelnych i ekumenicznych oraz zapoznamy sią z kolejną perełką architektoniczną jednego z Kościołów.