Magazyn ekumeniczny

W sierpniowym odcinku podejmujemy temat roli Kościołów mniejszościowych w Polsce w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Zapoznamy się z historią zasłużonych dla wolności postaci wyznania prawosławnego, luterańskiego, mariawickiego,