Magazyn ekumeniczny

W kolejnym odcinku rozmawiamy z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich o roli muzyki w ich tradycjach wyznaniowych. Muzyka staje się pośrednikiem, poprzez który wierzący człowiek może kontaktować się z Bogiem, ale także w muzyce, jak i w innych gałęziach sztuki, odsłania się światu Bóg. O tych i innych kwestiach dotyczących muzyki kościelnej usłyszymy w tym odcinku programu.