Magazyn ekumeniczny

W programie porozmawiamy o posłudze kobiet w Kościele Luterańskim. W maju miały miejsce ordynacje na duchownych kobiet, które dotychczas pełniły funkcje diakonów. Przyjrzymy się również paschalnym uroczystościom młodzieżowym na Świętej Górze Grabarce, gdzie młodzież prawosławna corocznie spotyka się w celu integracji, zgłębienia swojej wiary oraz poznania ciekawych ludzi z całego świata. Podsumujemy również wydarzenia, jakie miały miejsce w innych Kościołach chrześcijańskich.