Magazyn ekumeniczny

W drugim odcinku Magazynu Ekumenicznego centralną częścią programu będą relacje z obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem obchodów w Łodzi, Lublinie i Warszawie (Nabożeństwo Centralne w prawosławnej katedrze św. Magdaleny w Warszawie). Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. W tym roku, materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. W Magazynie znajdą się także: się felieton traktujący o znaczeniu synodalności w różnych Kościołach chrześcijańskich; wywiady z ks. dr. hab. Sławomirem Pawłowskim SAC oraz abp. Grzegorzem Rysiem. Przedstawione zostaną kolejne perełki sztuki i architektury wchodzące w skład wielowyznaniowego dziedzictwa kulturowego Polski. Tym razem Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie i Kościół Jezusowy w Cieszynie. Zaprezentowany zostanie skrót wydarzeń z życia poszczególnych Kościołów w ostatnim miesiącu.