Magazyn ekumeniczny

Tematem tego odcinka jest świętość. Co ona współcześnie oznacza? Jak jest postrzegana i w jaki sposób jej rozumienie wpływa na osobiste życie ludzi, wspólnot i Kościoła? W felietonach i rozmowie przyjrzymy się z bliska tej ciekawej i jednocześnie trudnej relacja między świętością i grzesznością. Jednocześnie przybliżymy Państwu historię świątyni Hagia Sophia w Warszawie, która w maju zostanie uroczyście poświęcona, co zakończy proces budowy, pierwszej od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości, świątyni prawosławnej w stolicy Polski.