Magazyn ekumeniczny

W pierwszym odcinku Magazynu Ekumenicznego zapoznamy się z Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej, ich przedstawicielami, a także aktualnymi działaniami przez nich podejmowanymi na rzecz ludzi wiary. Z kamerą odwiedzimy również spotkanie noworo