Magazyn ekumeniczny

W pierwszym odcinku Magazynu Ekumenicznego zapoznamy się z Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej, ich przedstawicielami, a także aktualnymi działaniami przez nich podejmowanymi na rzecz ludzi wiary. Z kamerą odwiedzimy również spotkanie noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej, podsumowana zostanie działalność PRE w roku 2021, a także zaprezentowane zostaną wybrane "perełki" architektoniczne poszczególnych Kościołów.