Magazyn ekumeniczny

Program informacyjny Redakcji Audycji Ekumenicznych. Program prezentuje wydarzenia z życia Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewengalicko-Augsburski, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewengelicko-Reformowany, Kościół Ewengalicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki oraz Kościół Starokatolicki Mariawtów) oraz podejmowane przez nich działania na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej między różnymi Kościołami i religiami.