Lwów – miasto i ludzie Niepodległej Rzeczypospolitej

Tytuł odcinka nawiązuje do wiersza Adama Zagajewskiego „Jechać do Lwowa”. Bohaterami są pisarze, poeci, dramaturdzy związani ze Lwowem: Fredro, Konopnicka, Zapolska, Lem, Herbert, Makuszyński, Hemar, Zagajewski. Narracja zawiera ich liter