Lwów – miasto i ludzie Niepodległej Rzeczypospolitej

Jak dzięki ropie naftowej rodziło się bogactwo Lwowa? Jakie znaczenie miała wielka wystawa światowa i targi wschodnie? To tematy, które znalazły się w pierwszym odcinku serii.
Dr Oleg Mykulycz twórca Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego Ukrainy w Borysławiu opowiada o wydobyciu ropy na tych terenach. Pokazuje, jak działają urządzenia wydobywcze sprzed stu lat. Opowiada o bogactwie tego regionu, o lwowskich przemysłowcach, którzy dużo zyskali na ropie. Wspomina Łukasiewicza i Zaha, ojców przemysłu naftowego na tym terenie.