Lwów – miasto i ludzie Niepodległej Rzeczypospolitej

Jak dzięki ropie naftowej rodziło się bogactwo Lwowa? Jakie znaczenie miała wielka wystawa światowa i targi wschodnie? To tematy, które znalazły się w pierwszym odcinku serii. Dr Oleg Mykulycz twórca Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazoweg