Literatura i prasa

Spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata literatury i prasy. Prezentacja poglądów i zjawisk zachodzących w tych dziedzinach.