Linia Stalina. Honor czy hańba

W 1939 r. wskutek agresji wobec Polski i paktu Molotov - Ribbentropp granica została przesunięta o kilkaset kilometrów na zachód od Mińska i ufortyfikowana „Linia Stalina” przestała być potrzebna. Zaczęto ją burzyć. W kampanii 1941 r. nie odegrała ważnej roli. Po wojnie została zapomniana. Dlaczego dzisiaj zbudowano na północ od białoruskiej stolicy memoriał o tej samej nazwie, gdzie odbywają się imprezy patriotyczne? Dlaczego nie jest to muzeum państwowe, ale inicjatywa komercyjna?