Linia Stalina. Honor czy hańba

„Linia Maginota” we Francji i „linia Mannerheima” w Finlandii są znane na całym świecie. Odegrały swoje role w II wojnie Światowej. „Linia Stalina” to fortyfikacje wzniesione w latach 30 - tych XX w. wzdłuż sowieck