Leksykon PRL

Komunistyczna propaganda wcześnie ujawniła prawdziwe intencje partii, obejmującej władzę. Jeszcze trwała wojna, luty czterdziestego piątego roku gdy na murach zburzonej Warszawy, wśród powstańczych mogił, a potem w całej Polsce rozklejano pami