Leksykon PRL

„Konfrontacje” były świętem polskiego kinomana. Przegląd międzynarodowego kina organizowano od końca lat sześćdziesiątych w Warszawie, a później i w innych miastach. Raz w roku przez dwa tygodnie dopuszczano obywateli do najważniej