Leksykon PRL

Ani radio, ani telewizja. Po prostu wielki głośnik, który pewnego razu przywędrował do Polski Ludowej z ZSRR, stał się pierwszym sposobem na komunikację władzy z ludem. Władza poprzez kołchoźniki przestrzegała, groziła i informowała.