Leksykon PRL

Armia Czerwona nie próżnowała, gdy trzeba było umocnić socjalistyczną przyjaźń między narodami. Wkroczyła w '68 do Czechosłowacji i pojawiała się wszędzie tam, gdzie stabilność systemu wymagała jej uspokajającej nastroje społeczne obecności.