Leksykon PRL

2 września 1945 roku powstaje WiN. Jako organizacja cywilna, jest dobrze wyposażona militarnie, ideologicznie sprzeciwia się wschodniej granicy w Jałcie, postuluje reformy. Przed stalinowskimi sądami stają kolejni członkowie WiN-u. Skazuje się na śmi