Leksykon PRL

Tworzenie kołchozów, czyli przymusowe wywłaszczanie chłopów i pogrom „wiejskich kapitalistów”. W ciągu pierwszego roku kolektywizacji powstało jednak tylko 250 kolektywów. Państwo zatem rozpoczęło „nakłan