Leksykon PRL

Społeczeństwo socjalistyczne miało być jednolite. Tego ideału nie dało się jednak osiągnąć. Wprowadzono zatem wyjątkowy termin „pluralizmu socjalistycznego”. Co się za nim kryło?