Leksykon PRL

Powołanie Układu Warszawskiego, czyli wielki system dowodzenia armią socjalistycznych państw. Historia niezrealizowanego podboju niesocjalistycznych państw i uspokajanie buntowników braterskich republik.