Leksykon PRL

Wywłaszczanie obszarników, czyli pozbywanie się klasy ludzi, która nie pasowała do nowej wizji państwa.