Leksykon PRL

Krzyż Grunwaldu, Krzyż Partyzancki, Krzyż Bitwy pod Lenino... i wiele innych nowych odznaczeń wprowadzono w wojsku w PRL. Za co je przyznawano?